KOTLY

 

NA DREVO

Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D

Teplovodný kotol radu D je určený pre vykurovanie bytov, rodinných domov a iných objektov. Kotol je konštruovaný výlučne pre spaľovanie dreva.

Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne polená - štiepky do maximálnej dĺžky 550 mm (viď technické údaje). Možné je použiť aj drevo väčších priemerov, pričom sa zníži menovitý výkon kotla a predĺži sa doba horenia. Veľkou výhodou je veľká násypka paliva a prikladacie dvierka. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 5 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 1 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata. Rošt je trubkovnicový - zavodnený. Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru, zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách. Reguláciu výkonu zabezpečuje termostatický regulátor ťahu. Má zabudovaný chladiaci výmenník proti prehriatiu a teplomer. Kotol je vzhľadom na priaznivú cenu vhodný aj ako doplnok k inému zdroju tepla.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

možnosť spaľovania dreva a dreveného odpadu
hĺbka spaľovacieho priestoru až do 550 mm (podľa typu)
vysoká účinnosť spaľovania - nízka spotreba paliva
termostatická regulácia výkonu
zavodnenný rošt
možnosť regulácie komínového ťahu
jednoduchá obsluha a čistenie
prevádzka bez elektrickej energie
záruka 24 mesiacov
maximálny čas horenia: 12 hodín (pri útlmovom režime)
kotol má zabudovaný chladiaci výmenník proti prehriatiu (doporučené)
príslušenstvo ventil DANFOSS BVTS 3/4 " )

NA DREVO

Teplovodný kotol na spaľovanie dreva radu D Premium

Teplovodný kotol radu D-PREMIUM je určený pre vykurovanie bytov, rodinných domov a iných objektov. Kotol je konštruovaný výlučne pre spaľovanie dreva. Ako palivo je možné použiť akékoľvek suché drevo, hlavne polená - štiepky do maximálnej dĺžky 550mm. Možné je použiť aj drevo väčších priemerov, pričom sa zníži menovitý výkon kotla a predĺži doba horenia. Veľkou výhodou je veľká násypka paliva a prikladacie dvierka. Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 6 mm (steny spaľovacej komory, ktoré sú v styku s plameňom a vodou) a hrúbky 3 mm (steny, ktoré sú v styku len s vodou). Izolačný kryt je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 1 mm a povrchovo upravený technológiou statického nanášania práškovej farby. Tepelnú izoláciu tvorí minerálna vata. Rošt je trubkovnicový - zavodnený. Moderné konštrukčné riešenie teplovýmenných plôch a spaľovacieho priestoru zaručuje dokonalosť spaľovania s vysokou účinnosťou a nízkou tvorbou škodlivých látok v spalinách. Reguláciu výkonu zabezpečuje termostatický regulátor ťahu. Kotol je vzhľadom na priaznivú cenu vhodný aj ako doplnok k inému zdroju tepla. Doporučeným doplnkom je bezpečnostný ventil DANFOSS BTVS 3/4" - vid príslušenstvo.

Vyrába sa vo výkonej rade D-17, 23, 28 a 35 kW.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

maximálny čas horenia: 12 hodín (pri útlmovom režime)
dlhšia životnosť o 20%
možnosť spaľovania dreva a dreveného odpadu
hĺbka spaľovacieho priestoru až 550 mm
vysoká účinnosť spaľovania - nízka spotreba paliva
termostatická regulácia výkonu
zavodnený rošt
možnosť regulácie komínového ťahu
jednoduchá obsluha a čistenie
prevádzka bez elektrickej energie
kotol má zabudovaný chladiaci výmenník proti prehriatiu
záruka 24 mesiacov

NA PELETY

Automatické kotly na pelety radu P

Konštrukčné riešenie automatického kotla rady P zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, životnosť a jednoduché ovládanie.

Kotly radu P dosahujú účinnosť spaľovania až 95 %. Kotol tvorí zvarenec z oceľových plechov s trubkovnicovým ležatým výmenníkom. Vnútorná stena kotla je hrúbky 5 mm. Horák s automatickým zapaľovaním je umiestnený v spodných dvierkach – čo zabezpečuje prístup pre jednoduché čistenie kotla a horáka. Horák obsahuje 2 šnekové dopravníky – prvý zabezpečuje odber paliva zo zásobníka a druhý ho následne dávkuje do spaľovacej komory – pričom aj premiešava palivo v spaľovacej komore. Práve premiešavanie umožňuje spaľovať aj menej kvalitne druhý peliet. Celý chod kotla ovláda elektronická riadiaca jednotka, ktorá má množstvo funkcii, napr : modulácia dávkovania paliva a otáčok ventilátora, ekvitremické riadenie, ovládanie čepadiel, hlásenie nedostaku paliva... K riadiacej jednotke je možné pripojiť izbovú jednotku alebo izbový termostat.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

vysoká účinnosť
ekologické spaľovanie
palivo: pelety (núdzové náhradné palivo – drevo – nutné dokúpiť rošt)
automatické zapaľovanie, minimálne nároky na obsluhu a údržbu
možnosť pripojenia izbovej jednotky
možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV)
množstvo funkcií riadiacej jednotky - prehľadný viacjazyčný displej
možnosť spaľovať pelety nižšej kvality – prehrabávanie v horáku
jednoduché čistenie a údržba

NA ČIERNE UHLIE

ALEBO UHOĽNE BRIKETY kotol radu PU

Stavba našich kotlov na pelety zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, trvanlivosť a jednoduché ovládanie. Kotly typu MAGA PU dosahujú účinnosť 89 %. Kotol tvorí zvarenec oceľových plechov s trubkovým výmenníkom. Vnútorná stena kotla má hrúbku 5 mm. Do spodnej časti kotla je z bočnej strany umiestnený horák do ktorého je pomocou šnekového dopravníka privádzané palivo. Kotol má v sebe zabudovanú centrálnu elektronickú riadiacu jednotku, ktorá automaticky ovláda celý chod kotla a až 2 čerpadiel (jedno pre vykurovanie a druhé pre ohrev TÚV s vlastným tepelným snímačom). Vďaka tejto regulácii je minimalizovaná spotreba paliva. Kotol si udržuje nastavenú teplotu, pričom teplotu v miestnosti je možné regulovať izbovým termostatom. V zimnom období vydrží jeden zásobník paliva, pri priemernom výkone približne 2 až 5 dní, v závislosti od typu paliva. Kotol je vybavený vodným hasiacim zariadením, ktoré ho v prípade dlhodobého výpadku elektrickej energie chráni pred prehorením paliva do zásobníka.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

vysoká účinnosť
ekologické spaľovane
pelety, čierne uhlie do 25 mm, obilie
variabilita výkonu (25 až 100%)
minimálne nároky na obsluhu a údržbu
ovládanie kotla izbovým termostatom
ovládanie dvoch čerpadiel v systéme
možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV)
možnosť výroby so zásobníkom na pravej alebo ľavej strane kotla

SPLYŇOVACIE

Splyňovacie kotly radu MA

Predstavujeme vám ekologické splyňovacie kotly na kusové drevo, slovenskej výroby.

Sú určené pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotly MA je suché drevo. Pri plnom využití nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín.

Splyňovacie kotly radu MA získajú z dreva maximum energie a pritom ekologickým spaľovaním šetria životné prostredie. Drevo je obľúbené, dostupné a lacné palivo.

Kotly sú konštruované z vysokokvalitných materiálov. Hlavnou výhodou je jednoduchá konštrukcia, pozostávajúca z prikladacej a spaľovacej komory, vysoko odolnej žiarobetónovej trysky a dohorievacej keramiky, rúrového výmenníka a minerálnej izolácie. Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov. Vnútornú časť tvorí kotlový oceľový plech o hrúbke 6 mm. Kotly MA sa princípom spaľovania výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivá. Spaľovanie je riešené na princípe generátorového splyňovania za vysokej teploty (cca 1100°C). Horenie drevoplynu je podporované odťahovým ventilátorom, ktorý nasáva primárny vzduch do ohniska a sekundárny do trysky. Tento systém spaľovania je maximálne ekonomický, pričom dochádza k úspore paliva až o 40%. Štandardne sú kotly vybavené bezpečnostným chladiacim výmenníkom proti prehriatiu. Kotly sú certifikované podľa európskej normy STN EN 303-5 : 2001 a sú zaradené do III. emisnej triedy.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

vysoká účinnosť
spaľovanie veľkého kusového dreva a dreveného odpadu
jednoduchá obsluha a čistenie
viacjazyčná elektronická riadiaca jednotka
dlhá doba horenia (8-12 hodín)
výkonný odťahový ventilátor
automatické vypínanie ventilátora a čerpadla pri dohorení paliva
kvalitné žiarobetónové tvarovky - dlhšia životnosť

Medzi ďalšie výhody patrí vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba dreva, nenáročná obsluha, bezprašná prevádzka, spaľovanie mäkkého a tvrdého dreva, veľká prikladacia komora, minimálne množstvo odpadu a automatické odstavenie ventilátora a čerpadla.

Spyňovacie kotly radu MA sú ovládané elektronickou riadiacou jednotkou. Riadiaca jednotka riadi otáčky ventilátora, zapínanie a vypínanie čerpadla. Zabezpečuje dosiahnutie najoptimálnejších parametrov pri spaľovaní dreva. Vysoký komfort obsluhy pri prikladaní paliva zabezpečuje odťahový ventilátor.

Kotol je doporučené zapojiť s LADDOMATOM (Laddomat 11-30, 11-100 podľa výkonu) alebo termoregulačným ventilom, čím je docielená minimálna teplota vratnej vody do kotla 55 °C. Výstupná teplota kotla je udržiavaná v rozsahu 80 až 85 °C. Všetky kotly sú dodávané s chladiacim bezpečnostným výmenníkom proti prehriatiu (nutné dokúpit bezpečnostný ventil DANFOSS BVTS 3/4 “). Výrobca doporučuje zapojenie s akumulačnou nádržou, ktoré zníži spotrebu paliva, zvýši životnosť kotla a zvýši komfort vykurovania.

verzie kotla - STANDARD a PREMIUM:

STANDART - 10 stupňová regulácia otáčok ventilátora, dohorievací priestor je tvorený plechovým šuplíkom so šamotovými tehličkami, regulácia na základe teploty vody v kotly

PREMIUM - plynulá regulácia otáčok ventilátora s PID regulácia a komínovým snímačom, dohorievací priestor je tvorený žiarobetónovými tvarovkami namiesto šamotových tehličiek, regulácia na základe teploty vody v kotly a komínovej teploty - vyššia účinnosť kotla a úspora paliva vysoký komfort vykurovania s použitím akumulačných nádrží

SPLYŇOVACIE KOTLE NA DREVO

Ekologické zplynovacIE kotle na kusové dRevo

Sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového zplyňovania a použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla, alebo s použitím ventilátora, ktorý vháňa spaľovací vzduch do kotla.

Teleso kotla je pozvárané z kvalitných oceľových plechov o hrúbke 3 až 8 mm. Tvorý ho násypka paliva (6 mm), ktorá je v spodnej časti ošetrená zplyňovacou tryskou s pozdĺžnym otvorom pre prechod spalin a plynov. Dohorievací priestor pod ním je ošetrený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spaliteľných látko s výsokou učinnosťou pri ekologicko šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotla je zvisly spalinový kanál, ošetrený vo vrchnej časti zatápacou klapkou. Horná časť spalinového kanálu je ošetrená odťahovým hrdlom pre propojenie na komín.

OBJEDNAŤ KOTOL TECHNICKÉ PARAMETRE

VÝHODY

možnosť spaľovať veľké kusy dreva
veľký zásobnik paliva
vysoká účinnosť 81 až 87%
ekologické spaľovanie
odťahový ventilátor
chladiaca slučka proti pretopeniu
automatické vypínanie ventilátora a čerpadla pri dohorení paliva
pohodlné vyberanie popola
Malé rozmery a nízka hmotnosť
Vysoká kvalita