Obchod

MA 20 PREMIUM

1,599.00 

Predstavujeme vám ekologické splyňovacie kotly, na kusové drevo, slovenskej výroby. Kotly sú konštruované z vysokokvalitných materiálov. Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov. Vnútornú časť tvorí kotlový oceľový plech o hrúbke 6 mm. Kotly MA sa princípom spaľovania výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivá. Spaľovanie je riešené na princípe generátorového splyňovania za vysokej teploty (cca 1100°C). Horenie drevoplynu je podporované odťahovým ventilátorom, ktorý nasáva primárny vzduch do ohniska a sekundárny do trysky. Tento systém spaľovania je maximálne ekonomický pričom dochádza k úspore paliva až o 40%. Štandarde sú kotly vybavené bezpečnostným chladiacim výmenníkom proti prehriatiu. Kotly sú certifikované podľa európskej normy STN EN 303-5 : 2001 a sú zaradené do najprísnejšej III. emisnej triedy.

Kategórie:
Popis

– vysoká účinnosť

– spaľovanie veľkého kusového dreva a dreveného odpadu

– jednoduchá obsluha a čistenie

– viacjazyčná elektronická riadiaca jednotka

– dlhá doba horenia (8-12 hodín)

– výkonný odťahový ventilátor

– automatické vypínanie ventilátora a čerpadla pri dohorení paliva

– kvalitné žiarobetónové tvarovky – dlhšia životnosť

– verzie kotla – STANDARD a PRÉMIUM

– vysoký komfort vykurovania s použitím akumulačných nádrží

Výhody vyhotovenia PREMIUM voči vyhotoveniu ŠTANDARD:

–  na rozdiel od vyhotovenia ŠTANDARD má vyhotovenie PREMIUM dohorievací priestor vytvorený z keramickej vaničky na ktorej sa dosahuje vyšších teplôt (1100°C) čo vedie ku kvalitnejšiemu spaľovaniu a tým k vyššej účinnosti kotla, zároveň jej životnosť je podstatne dlhšia ako dohorievacieho priestoru so šamotových tehličiek ako je to u prevedenia ŠTANDARD;
–  vyhotovenie PREMIUM na navyše oproti prevedeniu ŠTANDARD snímač teploty komínových spalín vďaka čomu vie efektívne riadiť výkon kotla tak aby sa neprodukovalo nadbytočné teplo ktoré by unikalo do komína bez využitia;
–  vyhotovenie PREMIUM má oproti vyhotoveniu ŠTANDARD riadiacu jednotku s plynulou reguláciou otáčok, vďaka čomu je riadenie spaľovania plynulé a nie nárazové čo rovnako šetrí palivo.

Riadiaca jednotka si riadi ventilátor na základe teploty vody v kotly a na základe teploty spalín, ďalej dokáže riadiť čerpadlo v systéme alebo LADDOMAT. V riadiacej jednotke si viete nastaviť teplotu výstupnej vody ktorú požadujete a zároveň viete nastaviť teplotu komínových spalín pri ktorej sa utlmí ventilátor. Riadiaca jednotka si zároveň pamätá predchádzajúce úkony a hľadá lepší spôsob akým optimálne dosiahnuť požadovaný výsledok.