Služby

Jarná údržba - cenník

Všetky použité náhradné diely a súčiastky sa účtujú zvlášť podľa typu stroja. Zákazník je upovedomený pri odovzdaní stroja do servisu na cenu filtrov a oleja potrebného k údržbe. V prípade zistenia závady je táto konzultovaná so zákazníkom vrátane ceny náhradných dielov a servisných úkonov, po odsúhlasení zákazníkom je možná oprava. Cena opravy sa môže líšiť oproti dohodnutej o 10%.

*posezónny servis strojov sa vykonáva za udanú zvýhodnenú cenu za lomítkom a platí výhradne za údržbu uskutočnenú v období od novembra do konca marca. Určujúci je termín prijatia stroja do opravy. Zákazky prijaté od 01.04. do 31.10 v kalendárnom roku sú účtované prvou sadzbou